Originalprodukt:
Klara svenskan Åk 6 Elevbok Tala, läsa, skriva, Natur & Kultur, Första upplagan

Klara svenskan Åk 6 Elevbok Tala, läsa, skriva, e-bok textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Klara svenskan Åk 6 Elevbok Tala, läsa, skriva.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
100 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, till exempel planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik. 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner gratis från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127448322
Artikelnummer
9789127448322-ECB
Originalförlag
Natur & Kultur Läromedel
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom