Jag vet, jag kan!

Elever sitter i ett klassrum.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ladda ner kostnadsfritt!

Barn och ungdomar som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med autismspektrumtillstånd finns inom olika skolformer och boendeverksamheter. Det finns praktisk kunskap, men det finns inte mycket skrivet eller forskat om vad det innebär att vara döv eller ha hörselnedsättning i kombination med autism.

Rapporten ”Jag vet, jag kan!” utgår från en studie av två lärare och två elever. Författarna har studerat samspelet och kommunikationen mellan lärare och elev. Med hjälp av resultatet vill författarna uppmärksamma och väcka intresse för elevgruppen och ge ett underlag för diskussion och samtal om hur man bäst stödjer och främjar dessa elevers utveckling.

Visa mer

ISBN
9789128007689
Artikelnummer
00384
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
52