Originalprodukt:
Impuls Religion Grundbok 1, Natur och Kultur, Första upplagan

Impuls Religion Grundbok 1, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
113 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Impuls

Grundtanken i Impuls Religion är att alla världens religioner finns här i klassrummet, som en del av den svenska vardagen. Därför är samtalet viktigt, samtalet om olika religioner och samtalet mellan människor av olika tro. Man måste träna sig i att våga och att vilja möta varandra i nyfikenhet och respekt. Denna inriktning i Impuls skapar en unik närvarokänsla samtidigt som allt det där andra naturligtvis finns med; historiska bakgrunder, fakta om texter, ritualer och så vidare. Temauppslagen har rubriker som Religion syns Religion smakar och Religion hörs. Grundbok 1 handlar i första hand om de abrahamitiska religionerna och är indelad i fem kapitel: Att vara religiös och att inte vara det, Judendom, Kristendom, Islam och Allt det där andra då?

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127414303
Artikelnummer
9127414303-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart