Originalprodukt:

Fokus på Matematik 1 - grundläggande nivå, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Fokus på Matematik 1 - grundläggande nivå.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
203 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Fokus på Matematik 1, Grundläggande nivå är en lättarbetad lärobok i matematik som sammanfattar det centrala innehållet till och med åk 6. Här tränar eleven begrepp och metoder och skriver lösningar och svar direkt i boken. Till varje avsnitt finns dessutom särskilt markerade uppgifter som ger en ingång till problemlösning, resonemang och kommunikation.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789152327951
Artikelnummer
9789152327951-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom