Originalprodukt:

Fokus på Matematik 1 - grundläggande nivå, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Fokus på Matematik 1 - grundläggande nivå.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
203 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Fokus på Matematik 1, Grundläggande nivå är en lättarbetad lärobok i matematik som sammanfattar det centrala innehållet till och med åk 6. Här tränar eleven begrepp och metoder och skriver lösningar och svar direkt i boken. Till varje avsnitt finns dessutom särskilt markerade uppgifter som ger en ingång till problemlösning, resonemang och kommunikation.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789152327951
Artikelnummer
9789152327951-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom