De falska breven, Tryckt punktskrift

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Rosa papper med texten "Hej! Kommer du ihåg mig? Jag har i alla fall aldrig kunnat glömma..." med samma text ovanför i punktskrift.
Produkttyp: Taktila bilder Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola Komvux i svenska för invandrare Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
90 kr exkl. 6% moms

Handlingen bygger på ett missförstånd. En kvinna får kärleksbrev från en gammal vän. De är mer passionerade än vad hon minns deras kärlekshistoria. Vem är det som egentligen skriver breven?

För unga vuxna och vuxna studerande som läser punktskrift inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI.

Lättläst bok för att stimulera och träna läsning för vuxna studerande som läser punktskrift.  Boken har ett enkelt språk med en rak handling som förklarar vardagliga situationer. Texterna består av korta huvudsatser med eller utan bisats. Inskjutna satser och andra språkliga finesser saknas helt, vilket gör läsningen lättläst och underlättar språkförståelsen.

SPSM har tillgängliggjort och pedagogiskt anpassat boken med punktskrift. Böckerna är tryckta med gles punktskrift och svartskrift på varannan rad. Text finns bara på högra sidan i uppslaget. Bokens titelsida är en taktil svällpappersbild. Förlagan är utgiven av Nypon förlag.

Bok med tryckt punktskrift och svartskrift i stor stil, taktil svällpappersbild. Boken finns även som e-textbok i Textview-format.

Visa mer

Om anpassningen

Svällpappersbilder är taktila bilder som du läser med dina fingrar. Bilderna är förenklade så att de blir lättare att läsa av och tolka. De består av upphöjda linjer, ytor och symboler. Svällpappersbilder levereras som bilaga till punktskriftsboken eller e-boken, eller som fristående bilder. 

Läs mer om svällpappersbilder på spsm.se.

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
15100
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Nypon förlag
Författare