What you need to know about Sign Language interpreting

What you need to know about Sign Language interpreting.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien Bra att veta om

Detta är den engelska översättningen av Bra att veta om teckenspråkstolkning. Teckenspråkstolkning kan användas i alla möjliga sammanhang, till exempel läkarbesök, arbetsplatsmöten, föreläsningar, studier, fritidsaktiviteter, föräldramöten, studiebesök och religiösa sammankomster.

Dessa Bra att veta-foldrar, som berör området tvåspråkighet avseende svenska och svenskt teckenspråk, vänder sig till föräldrar, skolledare, skolpersonal, informatörer och andra intresserade. Här finns allmän information att hämta om:

• Svenskt teckenspråk
• Tvåspråkighet och specialskolan
• Teckenspråkstolkning.

Finns även på svenska.

Visa mer

ISBN
9789128008815
Artikelnummer
00881
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum