Vinkelhake svart vinkel med gul linjal

Gul och svart vinkelhake med punktskriftsmarkeringar.
Ämne: Matematik
Skolform: Gymnasieskola
80 kr exkl. 25% moms

Den gula linjalen har på ena sidan reliefmarkering varje 0,5 cm och var femte centimeter markerad med punktskrift. På motsatta sidan är varje centimeter markerad med ett jack samt en svart punktmarkering. Var femte centimeter är också punktmarkerad. Linjalens undersida är försedd med glidstopp. Den svarta vinkeln saknar glidstopp men är förhöjd 1-2 mm.

Vinkelhaken har tagits fram för att underlätta för synskadade och synsvaga att använda den i till exempel matematik.

Linjal: 300x45 mm, gul med svart punktskrift
Vinkel: 45x150 mm, svart
Primärt utvecklat för elever med grav synskada

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
13262
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten