Vilken vokal

Låda med innehåll till spelet vilken vokal.
Produkttyp: Spel
Ämne: Svenska
Skolform: Förskola Grundskola åk 1-3 Grundsärskola åk 1-6 Komvux i svenska för invandrare Specialskola åk 1-4
Målgrupp: Dyslexi Läs- och skrivsvårigheter Tal- och språkstörning Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning
128 kr exkl. 25% moms

Ingår i serien Spel för språkinlärning

Ett spel som tränar barns förmåga att höra vilken vokal som finns i ordet. Alla vokalljud finns representerade i bilder och man kan välja de ljud, ett, två eller flera, som man vill träna. Fungerar som stöd både i den första läsundervisningen och i invandrarundervisningen.

Utvecklare: Pia Apt. Lådan innehåller handledning, 9x5 bilder 5x5 cm, 9 underlägg 26x13 cm, färg.

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
3016
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Illustratör
Monica Brolin, Kerstin Holmstedt
Övriga detaljer
298 g