Vilken vokal?

Omslag till Vilken vokal.
Produkttyp: Spel
Ämne: Kommunikation Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Anpassad grundskola åk 1-3 ämnen Anpassad grundskola åk 4-6 ämnen Anpassad grundskola åk 4-6 ämnesområden Anpassad grundskola åk 7-9 ämnesområden Anpassad gymnasieskola individuella program Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Dyslexi Intellektuell funktionsnedsättning Läs- och skrivsvårigheter Tal- och språkstörning
250 kr exkl. 25% moms

Ingår i serien Spel för språkinlärning

Vilken vokal? är ett spel som tränar elevens förmåga att höra vilken vokal som finns i olika ord. Spelet innehåller spelplaner och bildkort. Deltagarna tar i tur och ordning upp ett bildkort, säger vad bilden föreställer och lyssnar vilken vokal som finns i ordet. Den spelare som har spelplanen som kortet passar till får kortet och lägger det på sin spelplan. Den som först har fyllt sin eller sina spelplaner har vunnit.

Utvecklare: Pia Apt. Lådan innehåller handledning, 9x5 bilder 5x5 cm, 9 underlägg 26x13 cm.

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
10127
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Illustratör
Hellström Sparring, Lena
Övriga detaljer
431 g