Vi läser Andra boken, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vi läser andra boken.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
199 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Vi läser

En av våra mest omtyckta läsläror! Beprövad läsmetodik förenas med spännande och roliga texter av Ulf Stark.

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789121104767
Artikelnummer
9121104767-PAG
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber Läromedel
Författare
Språk
Svenska