Veckans ord 3, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
54 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Veckans ord

Boken innehåller 300 ord, med tio ord i varje kapitel. Även i denna bok får eleverna träna på ord där den första vokalen inte låter som i alfabetet, ord med konsonantförbindelser i början och sammansatta ord. Dessutom får de träna på

  • ord som slutar med -igt
  • j-ljudet (hj, dj, lj, gj)
  • sj-ljudet (sj, sk, stj, skj, sch, ch)
  • å-ljudet med o
  • tj-ljudet (k, tj, kj)
  • släktord m.m.

Veckans ord 3 innehåller sex kapitel med olika teman, till exempelBöcker, Räkneorden, Ordningstalen, Media, Datorn och Miljön.

I varje kapitel finns ett ordspråk, som innehåller ett av de aktuella orden eller har annan koppling till dem.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
3:e upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789144084145
Artikelnummer
9144084145-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart