Växtskydd i trädgård, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturkunskap
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
500 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Boken omfattar skador på växter som dyker upp i trädgårdsodlarens vardag och som riskerar att odlarmödorna går om intet. Antingen det gäller yrkesodlarens krav på goda skördar av hög kvalitet eller fritidsodlarens dröm om en paradisisk trädgård till lust och nytta, angrips växterna av en rad sjukdomar och skadedjur, olika beroende på vilket växtslag det är fråga om.

För att kunna hålla växterna friska genom att förebygga orsakerna med odlingsåtgärder eller biologisk bekämpning, blir det allt viktigare att känna till skadegörarnas biologi. Deras livscykler är desamma antingen det handlar om yrkes- eller fritidsodling, medan betydelsen av skadeangreppen varierar avsevärt.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127354548
Artikelnummer
9127354547-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom