Originalprodukt:
Världen, jag & miljön Steg 3, Svenska Kunskapsförlaget AB,

Världen, jag & miljön Steg 3

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslagsbild saknas.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturkunskap
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
25 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Den tredje boken tar ett kliv ut i världen. Hur ser det ut i andra länder? Vad gör barnen där? Hur kan vi agera och hur påverkar klimatförändringar oss, djuren och växterna?  I denna bok vill ge eleven övertygelsen att varje individ faktiskt kan påverka! 

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789185237333
Artikelnummer
9185237333-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Svenska Kunskapsförlaget AB
Medietyp
Dvd/cd-rom