Världen: 13 miljö och klimatkartor

Bild saknas
Produkttyp: Taktila bilder Tryckt punktskrift
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
350 kr exkl. 6% moms

13 taktila världskartor i A3- och A4-format som visar miljö och klimat på jorden. Primärt utvecklat för elever med lindrig till måttlig synnedsättning samt elever med rörelsehinder i grundskolan, årskurs 4-9.

De taktila miljö- och klimatkartorna är ritade i kontrastrika färger och texten är skriven i stor stil. Varje enskild karta innehåller en begränsad mängd fakta vilket gör det lättare att sortera den information man möts utav.

• Åtta miljökartor i A4 visar en vegetationstyp per karta. Informationen är tydlig och gör det lättare för eleven att se utbredning i förhållande till ekvator och i förhållande till övriga kartor.
• Två klimatkartor i A4 visar jordens nederbörd/lufttryck/vindar under januari och juli med hjälp av pilar, två klimatkartor är enklare och visar enbart vart högtryck och lågtryck ligger under samma månader.
• En karta i A3 visar strömmar och monsunområden.

Används tillsammans med övriga geografiläromedel i skolan.

Format: A3 och A4, färg

Visa mer

Om anpassningen

Svällpappersbilder är taktila bilder som du läser med dina fingrar. Bilderna är förenklade så att de blir lättare att läsa av och tolka. De består av upphöjda linjer, ytor och symboler. Svällpappersbilder levereras som bilaga till punktskriftsboken eller e-boken, eller som fristående bilder. 

Läs mer om svällpappersbilder på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
2014
Utgivningsdatum
Artikelnummer
10328
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
1 klaffmapp, 13 ark