Biologi

Biologi

Dvärgbjörk i relief.

Dvärgbjörk

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Dvärgbjörk
Taktil bild på svällpapper, levereras med text och förklaringar på punktskrift. Format: A3.
Dvärgtulpan.

Dvärgtulpan

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Dvärgtulpan
Taktil bild på svällpapper, levereras på punktskrift.
Däggdjursskallar – rovdjur och gnagare.

Däggdjursskallar rovdjur och gnagare

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Däggdjursskallar rovdjur och gnagare
Taktil bild på svällpapper, levereras med text och förklaringar på punktskrift.
Däggdjursskallar – växtätare.

Däggdjursskallar växtätare

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Däggdjursskallar växtätare
Taktil bild på svällpapper, levereras med text och förklaringar på punktskrift.
Edelweiss i relief.

Edelweiss

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Edelweiss
Taktil bild på svällpapper, levereras med text och förklaringar på punktskrift. Format: FA44
Ek.

Ek

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Ek
Taktil bild på svällpapper, levereras på punktskrift.
Taktil bild på en Ekorre.

Ekorre

Biologi Taktila bilder Tryckt punktskrift
20 kr
Lägg i varukorg, Ekorre
Taktil svällpappersbild, levereras på punktskrift. Format: FA44
Elefantgräs i relief sett från sidan.

Elefantgräs

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Elefantgräs
Taktil bild på svällpapper, levereras med text och förklaringar på punktskrift. Format: FA44
Enar med olika utseenden i relief, sedda från sidan, samt olika sorters blad.

En med olika utseenden

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, En med olika utseenden
Taktil bild på svällpapper, levereras med text och förklaringar på punktskrift. Format: A3
Växt, krona till rot.

Enkel växt krona till rot

Biologi Taktila bilder
20 kr
Lägg i varukorg, Enkel växt krona till rot
Taktil bild på svällpapper. Format: FA44 (297x260 mm).