E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Punktskrift, spsm.se

Omslag.

Programmering 1 C++, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Programmering E-bok
399 kr
Lägg i varukorg, Programmering 1 C++
Ett läromedel för kursen Programmering 1. Denna är obligatorisk för Teknikprogrammet, inriktning Informations- och Medieteknik men ingår även i andra ...
Bild saknas

Java : steg för steg, e-bok Textview

Programmering E-bok
403 kr
Lägg i varukorg, Java : steg för steg
Java – steg för steg lär ut grunderna i objektorienterad programmering. Du får lära dig i en lugn takt, steg för steg, med hjälp av tydliga förklaring...
Omslaget till Programmering 1 med Python - Lärobok, 3:e upplagan

Programmering 1 med Python - Lärobok, E-bok med text i HTML-format, obearbetad text och bild

Programmering E-bok
312 kr
Lägg i varukorg, Programmering 1 med Python - Lärobok
Ett läromedel för kursen Programmering 1, vilken är obligatorisk för Teknikprogrammet, inriktning Informations- och Medieteknik, men ingår även i andr...
Omslaget till Programmering 1 med Python - Arbetsbok, 3:e upplagan

Programmering 1 med Python - Arbetsbok, E-bok med text i HTML-format, obearbetad text och bild

Programmering E-bok
84 kr
Lägg i varukorg, Programmering 1 med Python - Arbetsbok
Ett läromedel för kursen Programmering 1, vilken är obligatorisk för Teknikprogrammet, inriktning Informations- och Medieteknik, men ingår även i andr...
Bild saknas

Java : steg för steg, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Programmering E-bok
403 kr
Lägg i varukorg, Java : steg för steg
Java – steg för steg lär ut grunderna i objektorienterad programmering. Du får lära dig i en lugn takt, steg för steg, med hjälp av tydliga förklaring...
Java direkt med Swing.

Java direkt med Swing, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Programmering E-bok
491 kr
Lägg i varukorg, Java direkt med Swing
Java direkt vänder sig till alla som vill lära sig att programmera. Den kan användas både av nybörjare och av mer erfarna läsare. Tidigare upplagor av...
Java direkt med Swing.

Java direkt med Swing, e-bok Textview

Programmering E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
491 kr
Lägg i varukorg, Java direkt med Swing
Java direkt vänder sig till alla som vill lära sig att programmera. Den kan användas både av nybörjare och av mer erfarna läsare. Tidigare upplagor av...
Omslag.

Programmering 1 C++, e-bok Textview

Programmering E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
399 kr
Lägg i varukorg, Programmering 1 C++
Ett läromedel för kursen Programmering 1. Denna är obligatorisk för Teknikprogrammet, inriktning Informations- och Medieteknik men ingår även i andra ...