E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

E-bok

E-böcker finns i olika format. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) producerar e-böcker i till exempel Textview- och HTML-format. Alla digitala format som SPSM producerar fungerar med skärmläsningsprogram. Texten i en e-bok går att läsa på datorskärmen och att lyssna på med talsyntes. Punktskriftläsare kan läsa boken på en punktskriftsskärm.

En e-bok kan också finnas i olika versioner. En och samma titel kan finnas i en bearbetad respektive obearbetad version.

Bearbetad e-bok

Den bearbetade e-boken är pedagogiskt anpassad för elever med svår synnedsättning eller blindhet. Den tryckta originalboken är då omarbetad för att en elev som läser punktskrift ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Texter, bilder och andra grafiska element i boken är alltså pedagogiskt bearbetade, bland annat med hjälp av bildbeskrivningar.

Obearbetad e-bok

Den obearbetade e-boken är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. Innehållet är endast linjärt strukturerat med text och bild löpande efter varandra.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Omslag.

SESAM Forntidsboken, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Naturorienterande ämnen (NO) Samhällsorienterande ämnen (SO) E-bok
147 kr
Lägg i varukorg, SESAM Forntidsboken
Forntidsboken börjar i urtiden med livets uppkomst på jorden och tar upp vår förhistoria ända fram till vikingatiden.
Omslag.

PULS NO-boken 1-3 Grundbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Naturorienterande ämnen (NO) E-bok
220 kr
Lägg i varukorg, PULS NO-boken 1-3 Grundbok
Grundläggande biologi, kemi och fysik samt en introduktion till det naturvetenskapliga arbetssättet, fakta och begrepp på ett omväxlande sätt.
Bild saknas

Matematikboken 3 B, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Matematik E-bok
77 kr
Lägg i varukorg, Matematikboken 3 B
Eleverna behöver resonera och diskutera matematik. Med uppgifter som leder till faktakunskaper, förståelse för metoder och begrepp samt analys av mate...
Omslag.

Matematikboken 3 B, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Matematik E-bok
77 kr
Lägg i varukorg, Matematikboken 3 B
Eleverna behöver resonera och diskutera matematik. Med uppgifter som leder till faktakunskaper, förståelse för metoder och begrepp samt analys av mate...
Omslag.

Matte Direkt Safari 2A Läxbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Matematik E-bok
34 kr
Lägg i varukorg, Matte Direkt Safari 2A Läxbok
MatteSafari består för varje läsår av två elevböcker, en för höstterminen och en för vårterminen. Till varje elevbok finns en lärarhandledning, en läx...
Omslag.

Matte Direkt Safari 2B Elevbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Matematik E-bok
85 kr
Lägg i varukorg, Matte Direkt Safari 2B Elevbok
MatteSafari består för varje läsår av två elevböcker, en för höstterminen och en för vårterminen. Till varje elevbok finns en lärarhandledning, en läx...
Bild saknas

LäsDax 3, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Svenska E-bok
144 kr
Lägg i varukorg, LäsDax 3
SpråkDax är ett gediget material för den som vill arbeta strukturerat med läs- och skrivundervisning i årskurs 1-3. Hjärtat i SpråkDax är LäsDax och S...
Bild saknas

Matte Eldorado 2B Grundbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Matematik E-bok
82 kr
Lägg i varukorg, Matte Eldorado 2B Grundbok
Varje grundbok har fyra kapitel och varje kapitel har 2–4 områden. Gemensamt för varje kapitel är introduktionsuppslag för förförståelse, Kul med matt...
Olika årstider illustrerade.

SESAM Årstidsboken, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Naturkunskap E-bok
273 kr
Lägg i varukorg, SESAM Årstidsboken
Årstidsboken är en stadiebok som beskriver årstiderna och hur några vanliga djur och växter lever och utvecklas under den aktuella årstiden. Elever på...
Omslagsbild saknas.

Bumerang Ottos äventyr lättläst, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Svenska E-bok
310 kr
Lägg i varukorg, Bumerang Ottos äventyr lättläst
Ottos äventyr är en kapitelbok där Otto och några av hans kompisar är med om ett spännande äventyr på ett bibliotek.