Matematiska svårigheter

Vid generella matematiksvårigheter kan eleverna behöva läromedel med tydlig struktur och en avskalad layout. Även lättlästa texter kan underlätta inlärningen. Läromedel med en långsam progression, och en långsam stegring av svårighetsgraden kan också vara till hjälp. Specifika räknesvårigheter eller dyskalkyli uttrycker sig ofta i att eleverna har svårt med specifika områden inom matematik.

Matematiska svårigheter

Vid generella matematiksvårigheter kan eleverna behöva läromedel med tydlig struktur och en avskalad layout. Även lättlästa texter kan underlätta inlärningen. Läromedel med en långsam progression, och en långsam stegring av svårighetsgraden kan också vara till hjälp. Specifika räknesvårigheter eller dyskalkyli uttrycker sig ofta i att eleverna har svårt med specifika områden inom matematik.