Var är ljudet? P, B, D, F, V

Omslag till Var är ljudet? P B D F V.
Produkttyp: Spel
Ämne: Kommunikation Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Anpassad grundskola åk 7-9 ämnen Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Komvux i svenska för invandrare Specialskola åk 1-4
Målgrupp: Dyslexi Intellektuell funktionsnedsättning Läs- och skrivsvårigheter Tal- och språkstörning
250 kr exkl. 25% moms

Ingår i serien Spel för språkinlärning

Var är ljudet? P, B, D, F, V är ett spel som tränar elevens förmåga att höra om ett visst språkljud förekommer i ett visst ord och var i ordet det i så fall finns - i början, mitten eller i slutet.

Spelet innehåller fem olika varianter (P, B, D, F och V). Varje språkljud har bildkort och spelplaner i sin speciella färg. Några av bildkorten till respektive språkljud innehåller inte det aktuella ljudet. Till spelet hör också listor över de ord som bildkorten illustrerar.

Utvecklare: Pia Apt. Lådan innehåller handledning, 5x20 bildkort i format 5x5 cm, 5x4 spelplaner 26x13 cm.

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
10130
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Illustratör
Hellström Sparring, Lena
Övriga detaljer
0,71 kg