Var är ljudet? K L N R S

Omslag samt innehåll.
Produkttyp: Spel
Ämne: Kommunikation Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Anpassad grundskola åk 1-3 ämnen Anpassad grundskola åk 4-6 ämnen Anpassad grundskola åk 4-6 ämnesområden Anpassad grundskola åk 7-9 ämnesområden Anpassad gymnasieskola individuella program Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Dyslexi Intellektuell funktionsnedsättning Läs- och skrivsvårigheter Tal- och språkstörning
100 kr exkl. 25% moms

Ingår i serien Spel för språkinlärning

Var är ljudet? K, L, N, R, S är ett spel som tränar elevens förmåga att höra om ett visst språkljud förekommer i ett visst ord och var i ordet det i så fall finns - i början, mitten eller i slutet.

Spelet innehåller fem olika varianter (K, L, N, R och S). Varje språkljud har bildkort och spelplaner i sin speciella färg. Några av bildkorten till respektive språkljud innehåller inte det aktuella ljudet. Till spelet hör också listor över de ord som bildkorten illustrerar.

Utvecklare: Pia Apt. Lådan innehåller handledning, 5x20 bildkort i format 5x5 cm, 5x4 spelplaner 26x13 cm.

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
3012
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Illustratör
Monica Brolin,Kerstin Holmstedt
Övriga detaljer
481 g