Var är ljudet? G, T, M, J

Kartong med innehåll till Var är ljudet.
Produkttyp: Spel
Ämne: Kommunikation Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Anpassad grundskola åk 1-3 ämnen Anpassad grundskola åk 4-6 ämnen Anpassad grundskola åk 4-6 ämnesområden Anpassad grundskola åk 7-9 ämnesområden Anpassad gymnasieskola individuella program Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6 Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Dyslexi Intellektuell funktionsnedsättning Läs- och skrivsvårigheter Tal- och språkstörning
100 kr exkl. 25% moms

Ingår i serien Spel för språkinlärning

Var är ljudet? G, T, M, J, är ett spel som tränar elevens förmåga att höra om ett visst språkljud förekommer i ett visst ord och var i ordet det i så fall finns - i början, mitten eller i slutet.

Spelet innehåller fyra olika varianter (G, T, M, J). Varje språkljud har bildkort och spelplaner i sin speciella färg. Några av bildkorten till respektive språkljud innehåller inte det aktuella ljudet. Till spelet hör också listor över de ord som bildkorten illustrerar.

Alla fyra spelen finns med i samma låda, så att man kan variera ljuden. Utvecklare: Pia Apt. Lådan innehåller handledning, 4x20 bildkort i format 5x5 cm, 4x4 spelplaner 26x13 cm.

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
3344
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Illustratör
Monica Brolin, Kerstin Holmstedt
Medietyp
Laborativa läromedel
Övriga detaljer
407 g