Originalprodukt:
Vän med svenska 3 Övningsbok, Natur & Kultur, Andra upplagan

Vän med svenska 3 Övningsbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
67 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Vän med svenska

Vän med svenska har fått en mer lättillgänglig och inspirerande form med bilder i fyrfärg. Innehållet har aktualiserats och anpassats efter de nya kursplanerna. Beträffande innehållet står skrivning och språklära, precis som tidigare, i centrum.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127732728
Artikelnummer
912773272X-ECD
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur & Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom