Utkik 4-6 Biologi grundbok, tryckt punktskrift, gles, dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
En hackspett på ett träd.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Biologi
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
295 kr exkl. 6% moms
- Antal textvolymer 11
- Antal bildvolymer 11
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien Utkik 4-6

Utkik är en bas-serie i SO, NO och teknik för årskurserna 4-6. Innehållet utgår från Lgr 11 och det finns möjlighet att kombinera bok och digitala komponenter.

Utkik biologi består av elevbok, elevwebb och lärarwebb. Här finns basen i din undervisning: nytt modernt och flexibelt läromedel som ger dig stora möjligheter till en varierad och rolig undervisning.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140678287
Artikelnummer
9140678287-PCF
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning
Medietyp
Tryckt form