UPPTÄCK Europa Geografi Arbetsboken, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Upptäck europa.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällsorienterande ämnen (SO)
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
95 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien UPPTÄCK Europa Geografi

I nya Upptäck Geografi Lgr 11 för årskurs 4-6 ges stort utrymme för geografiska analyser och diskussioner. Eleverna får träna de olika förmågorna analys, kommunikation och begreppsförståelse.

För att kunna arbeta med arbetsboken, behöver du även grundboken Upptäck Europa Geografi Norden.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
2
Utgivningsdatum
ISBN
9789147110698
Artikelnummer
9147110698-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart