Ungas syn på inkluderande undervisning

Framsida, blomma gjord av fingeravtryck
Produkttyp: Publikation och rapport

I november 2011 stod European Agency for Development in Special Needs Education värd för en hearing i Europaparlamentet i Bryssel. Agencys medlemsländer nominerade 88 ungdomar, både med och utan behov av särskilt stöd och/eller funktionsnedsättningar att delta. Ungdomarna studerar på grundskolans högstadium eller inom gymnasieskolans teoretiska/yrkesförberedande program. Syftet var att diskutera vad inkluderande undervisning betyder för dem.

Visa mer

ISBN
9789128006040
Artikelnummer
00604
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum