Tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö

Tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö.
Produkttyp: Publikation och rapport

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver på uppdrag av staten fem regionala specialskolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning. På våra skolor kan eleverna få tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö från förskoleklass till årskurs 10. Våra skolor är: Kristinaskolan, Manillaskolan, Birgittaskolan, Vänerskolan och Östervångsskolan. Skolorna tar emot elever som bor inom skolans regionala upptagningsområde. Se regionalt upptagningsområde i broschyren.

På våra skolor får elever undervisning på både svenskt teckenspråk och svenska i en unik skolmiljö där det gemensamma språket är svenskt teckenspråk. En teckenspråkig miljö ger våra elever en god språklig, kunskapsmässig, social och personlig utveckling.

I broschyren får du veta mer om hur vi arbetar med undervisning, fritidshem och boende samt hur du söker till specialskolan.

Denna broschyr vänder sig till dig som är vårdnadshavare och som funderar på om en av våra regionala skolor skulle passa ditt barn.

Visa mer

ISBN
9789128009416
Artikelnummer
00940
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor