Originalprodukt:

Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
78 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Många elever har problem med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO. I Tummen upp! får eleverna utveckla sina ämnesspecifika förmågor just på den här typen av uppgifter. Övningarna i boken är utformade så att de kartlägger vilken kunskapsnivå eleven ligger på i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Serien består av tre Tummen Upp! SO-böcker: Geografi/Samhällskunskap, Historia och Religionskunskap.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147110681
Artikelnummer
9789147110681-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom