TUFF för nyanlända svenskar

Framsida fyra tjejer bakar
Produkttyp: Publikation och rapport

Denna skrift är tänkt att ge pedagogiskt och metodiskt stöd till teckenspråkslärare som undervisar föräldrar med utländsk härkomst. Men även andra kan ha glädje av den, till exempel beslutsfattare och de som undervisar invandrare som är döva.

Författaren Sonia Strömberg är förskollärare, specialpedagog och före detta tolk. Hon har arbetat med teckenspråksundervisning för föräldrar till barn som är döva eller har en hörselnedsättning sedan 2001. Familjerna är nyanlända svenskar från många olika länder, språkgrupper och religioner.

Format: 210x245 mm

Visa mer

Artikelnummer
00552
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
80 sidor