Trampolinen - Geometri och enheter, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Olika geometriska former.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
73 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Trampolinen är en serie träningshäften, anpassade till de centrala innehållet för årskurs 6 i Lgr11. Häftena är lämpliga att använda som repetition inför de nationella proven i årskurs 6, eller som reparation efter de nationella proven.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789152311585
Artikelnummer
9152311585-HAM
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom