Originalprodukt:
TitaNO Fysik, Gleerups Utbildning AB,

TitaNo Fysik Faktabok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Fysik
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
239 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

TitaNO Fysik Faktabok är en modern och lättillgänglig lärobok i fysik för grundskolans årskurs 7-9 anpassad till Lgr11. Den unika uppdelningen av varje kapitel i en basdel och en fördjupningsdel möjliggör hög grad av individualisering av innehållet.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789140651792
Artikelnummer
9140651792-HAM
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom