Tidiga insatser för barn i behov av stöd

Framsida med två runda ritade gubbar
Produkttyp: Publikation och rapport
0 kr exkl. 0% moms

Framsteg och utveckling 2005-2010

Denna rapport presenterar de huvudsakliga framsteg och förändringar som skett i Europa sedan 2005 inom området tidiga insatser för barn i behov av stöd. Det är en generell utveckling, som kan relateras till fem nyckelaspekter; tillgänglighet, närhet, kostnad, tvärprofessionellt arbete och mångfald. Dessa aspekter var sådana man fann vara avgörande i den modell för insatser för tidigt stöd, som togs fram i samband med the Agency’s studie år 2005.


Format: 170x240 mm

Visa mer

ISBN
9789128002363
Artikelnummer
00236
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
60 sidor