Originalprodukt:
The Horse Whisperer, Studentlitteratur AB, Första upplagan

The Horse Whisperer, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Ett par står i en skogsdunge och pratar.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
100 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Penguin Readers

Grace och hennes älskade häst Pilgrim har råkat ut för en olycka. Graces mor tror att flickan hämtar sig bara om hästen räddas till livet. Kan "mannen som talar med hästar" bota Pilgrim?

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9780582416376
Artikelnummer
058241637X-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom