Originalprodukt:
Teknik Direkt 3, Sanoma Utbildning, Tredje upplagan

Teknik Direkt, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Teknik Direkt.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Teknik
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
325 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Nya Teknik Direkt är ett läromedel som väcker ungdomars intresse för teknik och lockar till kreativt tänkande genom konkreta frågeställningar och praktiska övningar. I nya Teknik Direkt utgår vi ifrån vardagsnära exempel. Det gör att eleverna blir medvetna om hur problem kan lösas med teknik och stimulerar dem till att värdera tekniken som omger dem. 

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789152338018
Artikelnummer
9789152338018-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom