Originalprodukt:
Teknik Direkt, Sanoma utbildning,

Teknik Direkt, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Astronaut på rymdpromenad.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Teknik
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
229 kr exkl. 6% moms
- Antal bildvolymer 0
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien Teknik Direkt

Teknik Direkt ger eleverna insikt i människans behov av teknik för att lösa problem. Teknik i olika former behandlas utifrån ett historiskt perspektiv, som ger en förståelse för hur teknikutvecklingen i samhället påverkar elevernas vardag. 

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789162286897
Artikelnummer
9162286897-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Bonnier Utbildning AB
Författare