Originalprodukt:
Teknik 1 Faktabok, Gleerups Utbildning AB, Första upplagan

Teknik 1 Faktabok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Teknik
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
439 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Teknik

Teknik 1 är ett basläromedel i teknik för gymnasiet och är anpassad för Gy 2011. Målgruppen är elever på TE.

Faktaboken är upplagd för att följa projektarbetets naturliga gång: idé och behovsanalys följs av ritteknik, presentation och prototyptillverkning. Lönsamhetskalkyler, val av tillverkningsmetod och marknadsföring leder till försäljning, och cirkeln sluts med ett resonemang om avveckling och återvinning. Det pedagogiska upplägget ger dina elever en bra bas för fortsatta studier och förståelse för hur tekniska kunskaper används i praktiken.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140674128
Artikelnummer
9140674128-HAM
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom