Teckenspråk Online

Händer som håller i en läsplatta.

Gå till läromedlet

Produkttyp: Digitala läromedel Webbaserad tjänst
Ämne: Svenskt teckenspråk för hörande Teckenspråk för döva och hörselskadade Teckenspråk för hörande
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola Specialskola åk 5-7 Specialskola åk 8-10
Målgrupp: Nedsatt hörsel

Kostnadsfri period

Just nu kan du använda läromedlet kostnadsfritt. Ingen inloggning eller licens krävs.

Teckenspråk Online ger elever möjlighet att lära sig svenskt teckenspråk på distans. Eleverna ges möjlighet att själva välja var och när de vill träna. I kombination med webbmöten kan teckenspråksläraren stödja sina elever i inlärningen av ett nytt, spännande språk.

Läromedlet kan anpassas till olika elevgrupper eftersom inlärningen kan ske med både tecken, svenskt tal och undertext. Användaren kan själv välja arbetssätt genom att aktivt välja bort eller till de olika funktionerna.

Teckenspråk Online innehåller totalt 12 kapitel där varje kapitel har ett tema som ex. familj, hemma, kärlek och semester. I varje kapitel lyfts något eller några grammatiska områden inom teckenspråket så som handalfabetet, frågor och påståenden, siffror, ägo- och hjälpverb m.m. Läromedlet släpps i tre omgångar, fyra kapitel i taget: Kapitel 1-4 VT-16, kapitel 5-8 HT-16 och kap 9-12 VT-17.

Eleven blir guidad på vägen mot att lära sig ett nytt språk genom informationsavsnitt, övningar och hemuppgifter där man får använda sina nya kunskaper. Läromedlet ger eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om det svenska teckenspråket och om personer som använder teckenspråk samtidigt som han/hon lär sig nya tecken och grammatik för att kunna ha enkla dialoger med frågor och svar.

Läromedlet är utformat för att kunskapskraven i grundskolans kurs Teckenspråk för hörande inom ramen för språkval ska kunna uppnås men det kan med fördel användas även för andra målgrupper. Läromedlet har en lärarhandledning som stöd för läraren vid handledning av eleven. I denna finns pedagogiska råd och tips.

Personuppgifter

För användare av våra webbaserade läromedel behöver vi spara och behandla personuppgifter så som namn och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna ge tillgång till läromedlet och administrera konto och lösenord. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Visa mer

Ladda ner

ISBN
9789128137003
Artikelnummer
13700
Medietyp
Webbaserade läromedel