Originalprodukt:
Tapas 3, Natur och Kultur, Första upplagan

Tapas 3, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Spanska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
193 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Tapas

Tapas är ett läromedel som introducerar eleverna i det spanska språket och de spanskspråkiga kulturerna. Eleverna uppmuntras att tidigt använda ord och enkla fraser.

För att eleverna lättare ska kunna förstå komplicerade strukturer presenteras ord och fraser i sin böjda form i styckeordlistorna bredvid texterna. I alla elevböckerna finns alfabetiska ordlistor från spanska till svenska, i Tapas 3 och 4 även från svenska till spanska. De grammatiska momenten är dolda i Tapas 1. I Tapas 2, 3 och 4 får eleverna upptäcka den spanska grammatiken med hjälp av särskilda övningar och en minigrammatik längst bak i respektive bok.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127694170
Artikelnummer
9127694170-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur & Kultur Läromedel
Medietyp
Dvd/cd-rom