Originalprodukt:
Tänk och räkna 2B Grundbok, Gleerups, Andra upplagan

Tänk och Räkna 2b, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
83 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Tänk och räkna

I Tänk och räkna 2b Lgr 11 inleds varje kapitel med en gemensam introduktion. Eleverna arbetar därefter enskilt och parvis med uppgifterna inom kapitlet. Efter grundsidorna följer utvärdering och därefter väljer eleven fördjupningsuppgifter från Klöversidorna.
Boken tar bland annat upp addition och subtraktion inom talområdet 0-1000, tid; år, månad, dag, dygn, analog och digital tid, diagram, mönster/geometri, pengar 0-1000 kronor/euro, mätningar samt miniräknare. I boken finns även spel och geometriark medföljer som bilaga.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140647764
Artikelnummer
9140647764-HAM
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom