Originalprodukt:
Synpunkt 1b, 100 p, Gleerups, Första upplagan

Synpunkt 1b, e-bok textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturkunskap
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
295 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Synpunkt

Synpunkt 1b, 100 p är ett Gy 2011-anpassat basläromedel i naturkunskap för gymnasiets studieförberedande program. Boken presenterar grundläggande naturvetenskap och ger eleven en bra bas för att kunna ta ställning till aktuella samhällsfrågor med naturvetenskaplig anknytning.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner gratis från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140673596
Artikelnummer
9140673596-ECB
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom