Originalprodukt:
Synpunkt 1a1, 50 p, Gleerups, Första upplagan

Synpunkt 1a1, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturkunskap
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
249 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Synpunkt

[Error: Unable to find the property named 'ArticleMessage'.]

Synpunkt 1a1, 50 p är ett basläromedel i naturkunskap för gymnasiets yrkesförberedande program. Boken presenterar grundläggande naturvetenskap och ger eleven en bra bas för att kunna ta ställning till aktuella samhällsfrågor med naturvetenskaplig anknytning.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140674524
Artikelnummer
9140674524-HAM
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom