Synguiden förskola

Två barn leker på golvet inne på en förskola.
Produkttyp: Publikation och rapport
Skolform: Förskola Förskoleklass
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning

Ladda ner kostnadsfritt!

När det finns barn med synnedsättning i förskolegruppen, hur kan vi då anpassa arbetet och miljön, så att alla barn blir delaktiga utifrån var och ens förutsättningar?

Det är ett material som syftar till att ge inblick i, förståelse för och kunskap om att arbeta med barn som har synnedsättning. Synguiden förskola är utarbetad av utbildare och rådgivare som har erfarenhet och kunskap om hur det är att arbeta med förskolebarn som har synnedsättning.

Synguiden förskola vänder sig till förskolepersonal, resursteam, förskolechefer/skolledare, beslutsfattare, föräldrar och andra som möter barn med synnedsättning.

Visa mer

Artikelnummer
00085
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
100 sidor