Originalprodukt:
Svenska Timmar Språket, Gleerups, Fjärde upplagan

Svenska Timmar Språket, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
359 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Svenska Timmar är en läromedelsserie i svenska för studieförberedande program som täcker in samtliga språkliga moment i svenskans kurs 1, 2 och 3. Målgruppen är elever på studieförberedande program.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140673367
Artikelnummer
9140673367-HA
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom