Svenska 2 - Helt enkelt, E-bok med text i HTML-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Framsida Svenska 2 - Helt enkelt
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Döv Nedsatt hörsel
289 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Svenska 2 ? Helt enkelt rymmer hela kursen Svenska 2. Genomgångar, exempeltexter, övningar, slutuppgifter och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll och kunskapskrav.
Stor vikt läggs på verktyg för att analysera litteratur i ett samhällsperspektiv. Muntlig och skriftlig framställning är av argumenterande och utredande karaktär. Den grammatik som presenteras fungerar som redskap för skrivande och textanalys och kan även vara till hjälp då svenskan jämförs med nordiska språk.

  • Vill du vara säker på att du får med alla delar av kursen?
  • Vill du finna inspirerande övningar till ett visst kunskapskrav?

Du hittar enkelt det du behöver i Svenska 2 och vi hoppas att du får en trevlig resa på vägen mot dina mål.

Visa mer

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första
ISBN
9789198024791
Artikelnummer
9789198024791-HC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
NA Förlag