Stödmaterial hörselnedsättning – informationsblad

Stödmaterial hörselnedsättning – informationsblad.
Produkttyp: Publikation och rapport Stödmaterial

Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial om hörselnedsättning.

Stödmaterialet vänder sig till dig som möter barn, elever eller vuxenstuderande med hörselnedsättning. Fokus för stödmaterialet är lärmiljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk.   

Stödmaterialet är helt webbaserat och består av två stora delar.

Den praktiska delen, Framgångsfaktorer, syftar till att utgöra ett stöd för det dagliga arbetet med att skapa och upprätthålla tillgängliga lärmiljöer med en hög grad av delaktighet och inkludering. Den praktiska delens texter och filmer utgår ifrån tre gynnsamma faktorer:

  1. Ett organiserat stöd, som yttrar sig i personalens pedagogiska kompetens och förhållningssätt.
  2. God ljud- och ljusmiljö.
  3. Hörteknik.

I den praktiska delen finns längre avsnitt om planering och genomförande av undervisning och annan verksamhet för barn och elever i olika åldrar, från förskolan till vuxenutbildningen.

Den teoretiska delen, Fakta, tar upp bland annat hörselnedsättning, hörselmätning och hörhjälpmedel. Andra ämnen är avläsning av talat språk, svenskt teckenspråk, att tala och teckna samtidigt samt språkutveckling och tvåspråkighet. 

Tips! I stödmaterialet finns även nedladdningsbara arbetsblad för elever om hörselrelaterade ämnen.

Visa mer

Artikelnummer
00856
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
1 sida