Stjärnsvenska - Månboken, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
En astronaut på månen.
Produkttyp: E-bok
Skolform: Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
68 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Stjärnsvenska

[Error: Unable to find the property named 'ArticleMessage'.]

Böckerna i Stjärnsvenska-serien omfattar allt från böcker utan text på nivå 1 till 32-sidiga kapitelböcker på nivå 11. De viktigaste kriterierna för varje nivå i serien anges på baksidan av respektive bok. De noga utarbetade nivåerna ger eleverna möjlighet att utveckla sitt läsande i egen takt. Alla elever kan hitta en bok på den nivå de befinner sig - från läsinlärning till att de läser tyst flytande!

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789121198616
Artikelnummer
9121198616-HA
Originalförlag
Liber AB