Originalprodukt:
Språkskrinet Clown, Majemaförlaget AB,

Språkskrinet Clown, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
62 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Språkskrinet

Språkskrinet är en serie böcker i svenska som sträcker sig från årskurs 1-6.

Språkskrinet Clown innehåller nio kapitel: Sommarlovet, Rasten, Skatten, Halloween, Staden, Vinter, Djur, Simhallen och Cirkus.

Eleverna arbetar i varje kapitel med delarna:

- Ordkunskap - känslor, analogier, homonymer mm 
- Språklära - vokaler, substantiv, ng-ljud mm
- Skrivning - En rolig rast, Fakta om ett djur, I simhallen mm

Alla kapitel avslutas med en skrivuppgift.

Varje kapitel följer samma struktur, vilket ger trygghet för eleven och underlättar för dig som lärare.

Till varje bok finns ett skrivutvecklingsschema som kan fyllas i av elev och lärare.

Språkskrinet Clown är den andra boken i serien Språkskrinet.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789185875245
Artikelnummer
9185875245-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Majemaförlaget AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom