Originalprodukt:
Spotlight 9 Textbook, Studentlitteratur AB, Första upplagan

Spotlight 9 Textbook, e-bok daisy

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
125 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Spotlight

Textbook är indelad i tematiska units, där varje unit inleds med intropages och två bastexter. Därefter följer fyra valbara texter av olika längd och svårighetsgrad, som tar upp olika aspekter av kapitlets tema. I åk 9 behandlas South Africa och Ireland.

 

Om anpassningen

DAISY-format är en internationell standard för digitala talböcker, för att göra tryckt text tillgänglig för personer med läshinder. I DAISY struktureras ljud, text och bild på ett sätt som gör det möjligt att söka utan kronologi. Du läser boken i ett läsprogram för DAISY. Läs mer om dessa på Myndigheten för tillgängliga medier

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127419049
Artikelnummer
9127419049-DAI
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom