Specialpedagogiska skolmyndighetens årsredovisning 2013

Framsida med äppelskivan och text i mitten
Produkttyp: Publikation och rapport
När vi summerar 2013 i årsredovisningen kan vi konstatera att antalet deltagare i kompetensutveckling som SPSM anordnar eller medverkar i har ökat, liksom elevantalet vid specialskolan.

Det framgår också att myndigheten har haft ungefär lika många rådgivningsuppdrag och specialpedagogiska utredningar som föregående år. I år redovisas också utvärderingar av effekter av rådgivningsuppdrag och kompetensutveckling.

När det gäller läromedel har antalet utvecklade produkter ökat även i år. Inom specialskolan ökar antalet elever för första gången på flera år samtidigt som kostnaderna minskat. Inom statliga stöd och bidrag redovisas flera utvärderingar av verksamheten och även vilka kontrollinsatser verksamheten använder för att säkra en ändamålsenlig användning av bidragen.

Visa mer

Artikelnummer
00580
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten