Originalprodukt:
Sparks 8 Textbook, Gleerups Utbildning, Första upplagan

Sparks 8 textbook, E-bok i Textview-format

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Framsida läromedel Sparks 8 Textbook
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
143 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Sparks

Sparks är ett basläromedel i engelska. Sparks 8 Textbook innehåller fem teman med olika sorters texter där eleverna får bekanta sig med kulturella företeelser och samhällsfrågor runt om i världen.

Sparks:

  • breda teman och nivåindelade texter
  • stort utbud av både fördjupningsuppgifter och grundläggande uppgifter för elever som läser engelska...

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första
ISBN
9789140695208
Artikelnummer
9789140695208-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart