SOL 4000 Samhälle i dag 9 Elevbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällskunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
132 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien SOL 4000

Böckerna i SOL 4000-serien utgår från frågor om kultur och identitet till internationella utblickar, där konflikter och de mänskliga rättigheterna diskuteras.

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127423053
Artikelnummer
9127423053-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart